Sverige - Sweden POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
Grundades 1967 i Sollefteå.
 

Den Svenska hemsidan


Hundföraren

För att bli hundförare krävs ca fem års tjänst som polis med goda vitsord. Den som vill bli hundförare skall ha ett bra handlag med

hundar, fallenhet för hunddressyr samt ett stort intresse. Att vara hundförare kan innebära fysiskt ansträngande arbete och

därför måste en hundförare vara i god kondition och ha bra kunskaper i hur man orienterar sig i skog och mark.  

Hundföraren har alltid sin tjänstehund boende hos sig.

Polishunden

Det kan vara svårt att hitta hundar som klarar alla de krav som ställs på en polishund. Innan hundarna köps får de gå igenom ett lämplighetstest.

Egenskaper som bedöms:

  •   Dådkraft:  Hundens förmåga att övervinna rädsla och styra sina handlingar samt att lösa konfliktsituationer.
  •    Skärpa:  Den egenskap som gör att hunden reagerar aggressivt då den känner sig hotad.
  •    Försvarslust:  Hundens förmåga att försvara sig själv, sin flock och sitt revir.
  •    Kamplust:  Hundens förmåga att engagera sig i kamp utan att bli aggressiv.
  •    Nervkonstitution:   Hundens förmåga att vara lugn respektive aktiv vid rätt tillfälle.
  •    Hårdhet:  Hundens förmåga att kunna skapa minnesbilder, positiva och negativa. Minnet förmåga att kunna hålla kvar obehagsupplevelser mer eller mindre lång tid.
  •    Tillgänglighet:  Hundens förmåga att acceptera främmande människor. Den får inte visa aggressivitet eller rädsla för främmande människor, men den får inte heller vara överdrivet tillgänglig.

Klarar hunden lämplighetstesten får den gå igenom ett arbets- och miljöprov. Höga höjder, branta trappor och hala golv är exempel på miljöer som en polishund måste klara av. Innan hunden slutligen köps in får den provtjänstgöra i cirka två månader. När hundarna köps in kan de vara mellan arton månader och fyra år. Idealet är att börja tjänstedressyren när hunden är arton månader. De flesta polishundarna pensioneras när de är tio år.

Olika raser

Schäfer är i dag den vanligaste rasen bland polishundarna men det finns också Malinois, Rottweiler och Boxer. Bland de renodlade sökhundarna finns bl.a. schäfer, Labrador, Spaniel och Malinois. 

POLISHUNDEN DET BÄSTA SOM FINNS

 Vaken, arbetsvillig, uthållig, orädd och inte minst med överlägsna sinnen !

Trofast och lojal - bokstavligen genom eld och vatten !

Så känner vi polishunden - arbetskamraten.